کدام چکاپ های سالیانه برای سلامت زنان لازم است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کدام چکاپ های سالیانه برای سلامت زنان لازم است

لزوم توجه به سلامت زنان ایثارگر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم توجه به سلامت زنان ایثارگر

بررسی شرایط قلبی بیمار با طراحی هولوگرام سه‌بعدی
اخبار جدید گوناگون

بررسی شرایط قلبی بیمار با طراحی هولوگرام سه‌بعدی

تاثیر شوک الکتریکی در عملکرد قلب
اخبار جدید گوناگون

تاثیر شوک الکتریکی در عملکرد قلب

کشف یافته‌ای جدید درجهت کمک به طراحی زیست‌ساختارهای سه‌بعدی
اخبار جدید گوناگون

کشف یافته‌ای جدید درجهت کمک به طراحی زیست‌ساختارهای سه‌بعدی

تشخیص بیماری‌های استوایی با کمک هوش‌مصنوعی
اخبار جدید گوناگون

تشخیص بیماری‌های استوایی با کمک هوش‌مصنوعی

استفاده از توانمندی تمساح‌ها برای کمک به کم شنوایان
اخبار جدید گوناگون

استفاده از توانمندی تمساح‌ها برای کمک به کم شنوایان

تله جمعیتی در کمین مازندران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تله جمعیتی در کمین مازندران

از تدوین سند تحول حوزه زنان و خانواده تا سرنوشت تابعیت فرزندان مادر ایرانی با پدر خارجی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از تدوین سند تحول حوزه زنان و خانواده تا سرنوشت تابعیت فرزندان مادر ایرانی با پدر خارجی

از حمایت روانی خانواده‌های داغدیده متروپل تا بی‌تاثیری واکسن‌های کرونا بر باروری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از حمایت روانی خانواده‌های داغدیده متروپل تا بی‌تاثیری واکسن‌های کرونا بر باروری