اخبار جدید سمنان، مقصد نهمین سفر استانی رییس‌جمهوری