آخرین اخبار سمپاد - اخبار جدید

سمپاد

نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد اعلام شد

نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد اعلام شد

اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

ورودی مدارس سمپاد باید فرایندی باشد نه انتخاب بر اساس یک آزمون

ورودی مدارس سمپاد باید فرایندی باشد نه انتخاب بر اساس یک آزمون