آخرین اخبار سمپدوریا - اخبار جدید

سمپدوریا

انتقال ستاره استقلالی به لیگ ایتالیا در هاله ای از ابهام!

انتقال ستاره استقلالی به لیگ ایتالیا در هاله ای از ابهام!