آخرین اخبار سنا - اخبار جدید

سنا

آیا ترامپ به آخر خط رسیده است؟/ جمهوری خواهان نگران باختن ریاست جمهوری و سنا هستند

آیا ترامپ به آخر خط رسیده است؟/ جمهوری خواهان نگران باختن ریاست جمهوری و سنا هستند

ابلاغ ۷۲۹ میلیاردی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی استان بوشهر

ابلاغ ۷۲۹ میلیاردی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی استان بوشهر