آخرین اخبار سندرز - اخبار جدید

سندرز

سندرز: دموکرات‌ها برنامه‌هایی برای حذف ترامپ از قدرت پس از شکست دارند

سندرز: دموکرات‌ها برنامه‌هایی برای حذف ترامپ از قدرت پس از شکست دارند