آخرین اخبار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - اخبار جدید

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

جذب نیرو در آموزش و پرورش باید منطبق بر اسناد بالادستی باشد

جذب نیرو در آموزش و پرورش باید منطبق بر اسناد بالادستی باشد

چالش تنوع ورودی‌های جذب معلم و ضررهایی که به تعلیم و تربیت می‌رسد

چالش تنوع ورودی‌های جذب معلم و ضررهایی که به تعلیم و تربیت می‌رسد

زمان برگزاری کلاس‌های درس ۳۵ دقیقه خواهد بود

زمان برگزاری کلاس‌های درس ۳۵ دقیقه خواهد بود

بازخوانی سخنان رهبری پیرامون سند تحول بنیادین/چرایی تاخیر در اجرا

بازخوانی سخنان رهبری پیرامون سند تحول بنیادین/چرایی تاخیر در اجرا