اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند / هیچ تغییری در میزان سهمیه فعلاً در دستور کار نیست