آخرین اخبار سوئیس - اخبار جدید

سوئیس

آمریکا نمی‌تواند مذاکره را به ایران تحمیل کند/اروپا مستقل باشد

آمریکا نمی‌تواند مذاکره را به ایران تحمیل کند/اروپا مستقل باشد