آخرین اخبار سوئیفت - اخبار جدید

سوئیفت

دولت ترامپ به دنبال قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با دنیا / احتمال تحریم‌های جدید علیه بخش مالی کشور

دولت ترامپ به دنبال قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با دنیا / احتمال تحریم‌های جدید علیه بخش مالی کشور