آخرین اخبار سوخو 24 - اخبار جدید

سوخو 24

بازآماد یک فروند جنگنده «سوخو ۲۴» در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

بازآماد یک فروند جنگنده «سوخو ۲۴» در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز