آخرین اخبار سورنا ستاری - اخبار جدید

سورنا ستاری

تاکید بر هدایت نیروی انسانی به سوی تحقق توسعه پایدار علمی

تاکید بر هدایت نیروی انسانی به سوی تحقق توسعه پایدار علمی

ارتش و معاونت علمی رئیس‌جمهور تفاهمنامه علمی-تحقیقاتی امضا کردند

ارتش و معاونت علمی رئیس‌جمهور تفاهمنامه علمی-تحقیقاتی امضا کردند