آخرین اخبار سورونبای جینبکف - اخبار جدید

سورونبای جینبکف

رئیس جمهور قرقیزستان استعفا کرد؛ نمی‌خواهم به عنوان رئیس‌جمهوری خونریز در تاریخ بمانم

رئیس جمهور قرقیزستان استعفا کرد؛ نمی‌خواهم به عنوان رئیس‌جمهوری خونریز در تاریخ بمانم