آخرین اخبار سومالي - اخبار جدید

سومالي

عفو بین‌الملل از آمریکا خواست به قربانیان حملاتش در سومالی غرامت دهد

عفو بین‌الملل از آمریکا خواست به قربانیان حملاتش در سومالی غرامت دهد