اخبار جدید سومین سفر رییس‌جمهوری و پیگیری دستاوردهای آن برای خراسان جنوبی