آخرین اخبار سيدعباس عراقچي - اخبار جدید

سيدعباس عراقچي

رایزنی عراقچی با پاشینیان در مورد طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ

رایزنی عراقچی با پاشینیان در مورد طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ

عراقچی، ابتکار ایران برای آتش‌بس در قره‌باغ را به وزیر خارجه ارمنستان ارائه کرد

عراقچی، ابتکار ایران برای آتش‌بس در قره‌باغ را به وزیر خارجه ارمنستان ارائه کرد

عراقچی در ایروان: پیشنهاد ایران می‌تواند مسیر صلح در قره‌باغ  را باز کند

عراقچی در ایروان: پیشنهاد ایران می‌تواند مسیر صلح در قره‌باغ را باز کند

عراقچی: شورای امنیت به آمریکا اجازه نمی‌دهد از قطعنامه ۲۲۳۱ سوءاستفاده کند

عراقچی: شورای امنیت به آمریکا اجازه نمی‌دهد از قطعنامه ۲۲۳۱ سوءاستفاده کند