مجریان «عیدانه عموپورنگ» مشخص شدند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مجریان «عیدانه عموپورنگ» مشخص شدند

رفاقت قدیمی سپند امیرسلیمانی با پژمان جمشیدی/عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

رفاقت قدیمی سپند امیرسلیمانی با پژمان جمشیدی/عکس

سپند امیرسلیمانی از «عارف لرستانی» یاد کرد + عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

سپند امیرسلیمانی از «عارف لرستانی» یاد کرد + عکس

سپند امیرسلیمانی و پدرش در قابی قدیمی +عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

سپند امیرسلیمانی و پدرش در قابی قدیمی +عکس

خوشحالی سپند امیرسلیمانی از رکورد زنی «کلبه عموپورنگ»+ عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

خوشحالی سپند امیرسلیمانی از رکورد زنی «کلبه عموپورنگ»+ عکس

وقتی سپند امیرسلیمانی حوصله اش سر می رود!+ عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

وقتی سپند امیرسلیمانی حوصله اش سر می رود!+ عکس

سلفی صمیمانه خواننده مشهور و سپند امیرسلیمانی /عکس
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

سلفی صمیمانه خواننده مشهور و سپند امیرسلیمانی /عکس