اخبار جدید سیاست‌های ترامپ در برابر ایران

مشاور امنیت ملی بایدن: عملکرد دولت ترامپ در برابر ایران، آمریکا را امن‌تر نکرد

مشاور امنیت ملی بایدن: عملکرد دولت ترامپ در برابر ایران، آمریکا را امن‌تر نکرد

در دولت بایدن سیاست تحریم حداکثری علیه ایران پایان می‌یابد

در دولت بایدن سیاست تحریم حداکثری علیه ایران پایان می‌یابد

کامالا هریس: رویکرد “اول آمریکا” به  “آمریکای تنها” تبدیل شده است

کامالا هریس: رویکرد “اول آمریکا” به “آمریکای تنها” تبدیل شده است