آخرین اخبار سیاست‌های ترامپ در برابر ایران - اخبار جدید

سیاست‌های ترامپ در برابر ایران

کامالا هریس: رویکرد “اول آمریکا” به  “آمریکای تنها” تبدیل شده است

کامالا هریس: رویکرد “اول آمریکا” به “آمریکای تنها” تبدیل شده است