آخرین اخبار سیاست‌های کلی نظام - اخبار جدید

سیاست‌های کلی نظام

نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم‌گیری کرد

نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم‌گیری کرد