آخرین اخبار سیاست > دولت - اخبار جدید

سیاست > دولت

روحانی: ایران مواضع و اشتراکات فراوانی با نیکاراگوئه دارد

روحانی: ایران مواضع و اشتراکات فراوانی با نیکاراگوئه دارد

اراده ایران بر توسعه همه جانبه روابط و همکاری‌ها با بلغارستان است

اراده ایران بر توسعه همه جانبه روابط و همکاری‌ها با بلغارستان است

مستحکم‌تر از گذشته برابر زیاده خواهی و زورگویی آمریکا ایستادگی کنیم

مستحکم‌تر از گذشته برابر زیاده خواهی و زورگویی آمریکا ایستادگی کنیم

روحانی: برای تعمیق روابط با مجارستان ‌آمادگی کامل داریم

روحانی: برای تعمیق روابط با مجارستان ‌آمادگی کامل داریم

انتشار هزار سند در سامانه انتشار آزاد اطلاعات در دو ماهه اول سال ۹۹

انتشار هزار سند در سامانه انتشار آزاد اطلاعات در دو ماهه اول سال ۹۹

ایران از نشست شورای حقوق بشر برای مقابله با نژادپرستی در آمریکا حمایت می کند

ایران از نشست شورای حقوق بشر برای مقابله با نژادپرستی در آمریکا حمایت می کند

روحانی: اتحادیه اروپا به وظیفه خود در قبال اقدامات غیرقانونی آمریکا عمل کند

روحانی: اتحادیه اروپا به وظیفه خود در قبال اقدامات غیرقانونی آمریکا عمل کند

روحانی: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند

روحانی: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند

تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

شیوه‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در دولت بررسی می‌شود

شیوه‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در دولت بررسی می‌شود