آخرین اخبار سیدجلال حسینی - اخبار جدید

سیدجلال حسینی

کاپیتان پرسپولیس نماینده بازیکنان معترض ؛ آخرین وضعیت اعتصاب ها

کاپیتان پرسپولیس نماینده بازیکنان معترض ؛ آخرین وضعیت اعتصاب ها

۴ مهره کلیدی پرسپولیس مقابل نساجی مشخص شد ؛ سیدجلال نیمکت نشین می شود؟

۴ مهره کلیدی پرسپولیس مقابل نساجی مشخص شد ؛ سیدجلال نیمکت نشین می شود؟