آخرین اخبار سیدمجید غمخوار - اخبار جدید

سیدمجید غمخوار

پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان «خانه شهر»

پیشرفت ۴۵ درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان «خانه شهر»

آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌های کوچک مقیاس محلی در چهار گوشه پایتخت

آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌های کوچک مقیاس محلی در چهار گوشه پایتخت