آخرین اخبار سیدمحمد حسینی شاهرودی - اخبار جدید

سیدمحمد حسینی شاهرودی

نماینده ولی فقیه در کردستان و مدیر مرکز اسلامی غرب کشور منصوب شد

نماینده ولی فقیه در کردستان و مدیر مرکز اسلامی غرب کشور منصوب شد