آخرین اخبار سیدکامل تقوی نژاد - اخبار جدید

سیدکامل تقوی نژاد

شهدای سلامت با آگاهی از خطرات کووید ۱۹ از بیماران مراقبت کردند

شهدای سلامت با آگاهی از خطرات کووید ۱۹ از بیماران مراقبت کردند

۱۹۲۱ پروژه بهداشت و درمان تا پایان دولت به بهره‌برداری می رسند

۱۹۲۱ پروژه بهداشت و درمان تا پایان دولت به بهره‌برداری می رسند

اعطای امتیاز به افراد درگیر کرونا/پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران

اعطای امتیاز به افراد درگیر کرونا/پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران

تخت بیمارستانی کشور به ۱۴۰ هزار عدد می رسد/مجوز استخدام ۲۲۰۰۰ نفر

تخت بیمارستانی کشور به ۱۴۰ هزار عدد می رسد/مجوز استخدام ۲۲۰۰۰ نفر