آخرین اخبار سید ابراهیم رییسی - اخبار جدید

سید ابراهیم رییسی

رییس قوه قضاییه: در محکومیت‌های مربوط به مهریه، باید وضعیت اقتصادی افراد لحاظ شود

رییس قوه قضاییه: در محکومیت‌های مربوط به مهریه، باید وضعیت اقتصادی افراد لحاظ شود