آخرین اخبار سید احسان خاندوزی - اخبار جدید

سید احسان خاندوزی

۲۵۰ ایرانی زیر ۱۸ سال بیش از ۵ واحد مسکونی دارند/ مالیات خانه‌های خالی را ۱۲ برابر کردیم

۲۵۰ ایرانی زیر ۱۸ سال بیش از ۵ واحد مسکونی دارند/ مالیات خانه‌های خالی را ۱۲ برابر کردیم