آخرین اخبار سید احمد خاتمی - اخبار جدید

سید احمد خاتمی

آخرین شب مراسم عزاداری اباعبدالله(ع) با حضور رهبر انقلاب

آخرین شب مراسم عزاداری اباعبدالله(ع) با حضور رهبر انقلاب

برخی از انقلابی‌ها حتی یک بار هم کلمه فتنه را به زبان نیاورده اند

برخی از انقلابی‌ها حتی یک بار هم کلمه فتنه را به زبان نیاورده اند