تعیین تکلیف تبدیل ستاد گردشگری شهرداری تهران به سازمان تا پایان تابستان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعیین تکلیف تبدیل ستاد گردشگری شهرداری تهران به سازمان تا پایان تابستان

تعامل شفاف مدیریت شهری با سمن ها/ استفاده از ظرفیت سمن ها در اداره امور شهر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعامل شفاف مدیریت شهری با سمن ها/ استفاده از ظرفیت سمن ها در اداره امور شهر

بازدید عضو شورا از گرمخانه ها در شب ۲۲ بهمن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازدید عضو شورا از گرمخانه ها در شب ۲۲ بهمن

هشداردر مورد توسعه نامتوازن منطقه ۲۲ تهران/ برج ساختند اما برای مدرسه فکری نکردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشداردر مورد توسعه نامتوازن منطقه ۲۲ تهران/ برج ساختند اما برای مدرسه فکری نکردند

بازنگری طرح قطب گردشگری شرق پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازنگری طرح قطب گردشگری شرق پایتخت

آسیب های اجتماعی در شمال تهران/بوستان ها نباید پاتوق معتادان شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آسیب های اجتماعی در شمال تهران/بوستان ها نباید پاتوق معتادان شود

نابینایان در طرح‌های شهری نادیده گرفته شده‌اند/توجه ویژه مدیریت شهری به روشندلان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نابینایان در طرح‌های شهری نادیده گرفته شده‌اند/توجه ویژه مدیریت شهری به روشندلان

وجود نارسایی در مدیریت محله‌های تهران/ نقش شورایاری‌ها تقویت می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وجود نارسایی در مدیریت محله‌های تهران/ نقش شورایاری‌ها تقویت می‌شود