اخبار جدید سید جلال حسینی

پس از شکست پرسپولیس مقابل اولسان ، هوادار پرسپولیس در گذشت ؛ سید جلال باید عذرخواهی کند !

پس از شکست پرسپولیس مقابل اولسان ، هوادار پرسپولیس در گذشت ؛ سید جلال باید عذرخواهی کند !

در انتظار اتفاق جالب برای پرسپولیس ؛ سیدجلال حسینی در ایران اولین می شود؟

در انتظار اتفاق جالب برای پرسپولیس ؛ سیدجلال حسینی در ایران اولین می شود؟

افتخار جدید برای سید جلال حسینی ؛ نگاهی به تمام افتخارات آقای رکورد فوتبال ایران

افتخار جدید برای سید جلال حسینی ؛ نگاهی به تمام افتخارات آقای رکورد فوتبال ایران