آخرین اخبار سید جلال حسینی - اخبار جدید

سید جلال حسینی

سید جلال حسینی به سیم آخر زد : باشگاه قدر زحمات بازیکنان را بداند

سید جلال حسینی به سیم آخر زد : باشگاه قدر زحمات بازیکنان را بداند

منصوریان: به سید جلال گفتم حتی اگر استقلال پیشنهاد دستمزد ۳ برابر هم داد، به آنجا نرو!

منصوریان: به سید جلال گفتم حتی اگر استقلال پیشنهاد دستمزد ۳ برابر هم داد، به آنجا نرو!