اخبار جدید سید جلال ملکی

آتش‌سوزی مرگبار در محل نگهداری سیلندرهای گاز مایع/ سرایت آتش به ۶ خودرو

آتش‌سوزی مرگبار در محل نگهداری سیلندرهای گاز مایع/ سرایت آتش به ۶ خودرو