آخرین اخبار سید جلال ملکی - اخبار جدید

سید جلال ملکی

آتش سوزی در یک کارگاه تولید روکش صندلی خودرو/ آتش ۲ساعته خاموش شد

آتش سوزی در یک کارگاه تولید روکش صندلی خودرو/ آتش ۲ساعته خاموش شد