آخرین اخبار سید جواد حسینی - اخبار جدید

سید جواد حسینی

۱۶ هزار دانش آموز کم شنوا داریم/ افزایش کمک هزینه کاشت حلزون

۱۶ هزار دانش آموز کم شنوا داریم/ افزایش کمک هزینه کاشت حلزون

دایر شدن دوره های متوسطه حرفه ای برای دانش آموزان استثنایی

دایر شدن دوره های متوسطه حرفه ای برای دانش آموزان استثنایی

چارچوب بازگشایی مدارس استثنایی و نحوه آموزش در شرایط بحران کرونا

چارچوب بازگشایی مدارس استثنایی و نحوه آموزش در شرایط بحران کرونا

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش