اخبار جدید سید جواد حسینی

اجرای طرح «۱۰۰مدرسه، ۱۰۰دبیرخانه» برای ارتقای استانداردهای آموزشی

اجرای طرح «۱۰۰مدرسه، ۱۰۰دبیرخانه» برای ارتقای استانداردهای آموزشی

رشد ۸۲ برابری دانش‌آموزان تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا

رشد ۸۲ برابری دانش‌آموزان تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا

آموزش وپرورش وبهزیستی هر دوبه دنبال تلفیق معلولان در جامعه هستند

آموزش وپرورش وبهزیستی هر دوبه دنبال تلفیق معلولان در جامعه هستند

برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش به نگاه سیستمی نیاز داریم

برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش به نگاه سیستمی نیاز داریم

۱۶ هزار دانش آموز کم شنوا داریم/ افزایش کمک هزینه کاشت حلزون

۱۶ هزار دانش آموز کم شنوا داریم/ افزایش کمک هزینه کاشت حلزون

چارچوب بازگشایی مدارس استثنایی و نحوه آموزش در شرایط بحران کرونا

چارچوب بازگشایی مدارس استثنایی و نحوه آموزش در شرایط بحران کرونا

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش

نوبت گیری ۶۰ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش