آخرین اخبار سید حسین حسینی - اخبار جدید

سید حسین حسینی

کاش بمیرم و این روزها را نبینم/نویر هم مثل حسینی برای باشگاهش شرط نمی‌گذارد/ مردم از این همه سوءمدیریت خسته شدند

کاش بمیرم و این روزها را نبینم/نویر هم مثل حسینی برای باشگاهش شرط نمی‌گذارد/ مردم از این همه سوءمدیریت خسته شدند