آخرین اخبار سید سلمان سامانی - اخبار جدید

سید سلمان سامانی

پیشنهاد وزارت کشور تصویب شد/حقوق کارکنان شهرداریها افزایش می‌یابد

پیشنهاد وزارت کشور تصویب شد/حقوق کارکنان شهرداریها افزایش می‌یابد