آخرین اخبار سید عباس عراقچی - اخبار جدید

سید عباس عراقچی

برگزاری دومین نشست گفتگوهای سیاسی معاونین وزرای خارجه ایران و اوکراین

برگزاری دومین نشست گفتگوهای سیاسی معاونین وزرای خارجه ایران و اوکراین

آمریکا با هدف قرار دادن برجام کل چند جانبه‌گرایی را هدف قرار داد

آمریکا با هدف قرار دادن برجام کل چند جانبه‌گرایی را هدف قرار داد

حضور پرتعداد ایثارگران در وزارت خارجه موجب مباهات است

حضور پرتعداد ایثارگران در وزارت خارجه موجب مباهات است

آزادگان جزو ذخایر انقلاب اسلامی هستند

آزادگان جزو ذخایر انقلاب اسلامی هستند