آخرین اخبار سید عمار حکیم - اخبار جدید

سید عمار حکیم

حکیم: عادی‌سازی روابط میان عراق و رژیم صهیونیستی هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد

حکیم: عادی‌سازی روابط میان عراق و رژیم صهیونیستی هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد