آخرین اخبار سید مرتضی بختیاری - اخبار جدید

سید مرتضی بختیاری

ساخت ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای نیازمندان

ساخت ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای نیازمندان

ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارفرمایان در قالب طرح راهبران شغلی

ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارفرمایان در قالب طرح راهبران شغلی

استفاده از سربازان مددجوی متخصص در شرکتهای دانش بنیان

استفاده از سربازان مددجوی متخصص در شرکتهای دانش بنیان