آخرین اخبار سید مصطفی هاشمی طبا - اخبار جدید

سید مصطفی هاشمی طبا

هاشمی طبا: نوع قرارداد بستن با ویلموتس ظن برانگیز است ؛ متخلفان باید ممنوع‌الخروج و اموالشان توقیف گردد

هاشمی طبا: نوع قرارداد بستن با ویلموتس ظن برانگیز است ؛ متخلفان باید ممنوع‌الخروج و اموالشان توقیف گردد