آخرین اخبار سید مهدی سید صالحی - اخبار جدید

سید مهدی سید صالحی

سید صالحی: لیگ نوزدهم فوتبال کیفیت لازم را نداشت/ ضعف مدیریتی باعث محکومیت در پرونده ویلموتس شد

سید صالحی: لیگ نوزدهم فوتبال کیفیت لازم را نداشت/ ضعف مدیریتی باعث محکومیت در پرونده ویلموتس شد