اخبار جدید سیروس پورموسوی

اتهام تبانی پورموسوی به ۴ تیم انتهای جدولی/ سرمربی پارس‌جنوبی: با بازیکنان ما قول و قرار گذاشته‌اند!

اتهام تبانی پورموسوی به ۴ تیم انتهای جدولی/ سرمربی پارس‌جنوبی: با بازیکنان ما قول و قرار گذاشته‌اند!

سرمربی پارس جنوبی: بازی تیم ما برابر ماشین سازی از کنترل داور خارج شده بود

سرمربی پارس جنوبی: بازی تیم ما برابر ماشین سازی از کنترل داور خارج شده بود