اخبار جدید سیزده بدر

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و تریلرها در روز ۱۳ فروردین

ممنوعیت تردد کامیون‌ها و تریلرها در روز ۱۳ فروردین

سخنگوی پلیس: روز طبیعت حضور در پارکها و فضای سبز عمومی تمام شهرها ممنوع است

سخنگوی پلیس: روز طبیعت حضور در پارکها و فضای سبز عمومی تمام شهرها ممنوع است