اخبار جدید سیل و آبگرفتگی

۱۵۰۰ جهادگر در مناطق آب‌گرفته اهواز و بندرامام خدمات‌رسانی کردند

۱۵۰۰ جهادگر در مناطق آب‌گرفته اهواز و بندرامام خدمات‌رسانی کردند