آخرین اخبار سیگار - اخبار جدید

سیگار

مصرف سیگار توانایی دهان را برای مقابله با عفونت محدود می‌کند

مصرف سیگار توانایی دهان را برای مقابله با عفونت محدود می‌کند

افزایش ۷ برابری کرونا در بین طرفداران سیگارهای الکتریکی

افزایش ۷ برابری کرونا در بین طرفداران سیگارهای الکتریکی