اخبار جدید فناوری

وزیر ارتباطات: دریافت سیگنال ها از ماهواره پارس ۱ مطلوب است