رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس امروز ۶ فروردین‌ماه۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس امروز ۶ فروردین‌ماه۱۴۰۰

رشد ۱۷۶۲۷ واحدی شاخص بورس امروز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

رشد ۱۷۶۲۷ واحدی شاخص بورس امروز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰

افت ۷۱۷ واحدی شاخص بورس امروز ۷ اسفندماه ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

افت ۷۱۷ واحدی شاخص بورس امروز ۷ اسفندماه ۱۴۰۰

ترمز رشد بورس کشیده شد/ رشد ۱۰۰۲۲ واحدی شاخص بورس امروز ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

ترمز رشد بورس کشیده شد/ رشد ۱۰۰۲۲ واحدی شاخص بورس امروز ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

نمودار شاخص کل بورس امروز ۵ بهمن ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

نمودار شاخص کل بورس امروز ۵ بهمن ۱۴۰۰

رشد ۳۵۳۹ واحدی شاخص بورس امروز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

رشد ۳۵۳۹ واحدی شاخص بورس امروز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

شروع قرمز بورس/ افت ۳۲۰۰ واحدی شاخص کل بورس امروز ۲۶ دی ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

شروع قرمز بورس/ افت ۳۲۰۰ واحدی شاخص کل بورس امروز ۲۶ دی ۱۴۰۰

زور شاخص به مقاومت یک میلیون و ۴۰۰ نرسید/افت ۲ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۷ دی ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

زور شاخص به مقاومت یک میلیون و ۴۰۰ نرسید/افت ۲ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز ۷ دی ۱۴۰۰

بورس هنوز به روند صعودی بازنگشته است
اخبار جدید اقتصادی

بورس هنوز به روند صعودی بازنگشته است

روزهای سبز بورس شروع شده است؟
اخبار جدید اقتصادی

روزهای سبز بورس شروع شده است؟