اخبار جدید شاخص کل

شروع قرمز بورس در آغاز هفته / شاخص کل کانال ۱/۲ میلیون واحدی را از دست داد

شروع قرمز بورس در آغاز هفته / شاخص کل کانال ۱/۲ میلیون واحدی را از دست داد

اولین جزئیات از بورس سه‌شنبه / شاخص کانال ۱٫۳ میلیونی را حفظ می‌کند؟

اولین جزئیات از بورس سه‌شنبه / شاخص کانال ۱٫۳ میلیونی را حفظ می‌کند؟

صف‌های فروش در محله پیش‌گشایش جمع شد / لغو قیمت‌گذاری دستوری بورس را مثبت کرد

صف‌های فروش در محله پیش‌گشایش جمع شد / لغو قیمت‌گذاری دستوری بورس را مثبت کرد