آخرین اخبار شاد - اخبار جدید

شاد

بازی‌های ایرانی در شبکه دانش‌آموزی شاد معرفی می‌شوند

بازی‌های ایرانی در شبکه دانش‌آموزی شاد معرفی می‌شوند

فعال شدن داشبورد «شاد» و حضور و غیاب دانش‌آموزان از ابتدای هفته آینده/ سیمکارت «شاد» منتفی شد

فعال شدن داشبورد «شاد» و حضور و غیاب دانش‌آموزان از ابتدای هفته آینده/ سیمکارت «شاد» منتفی شد