آخرین اخبار شاعر - اخبار جدید

شاعر

بنیانگذار خط قرقیزی که بود؟/شاعری که توسط استالین پاکسازی شد

بنیانگذار خط قرقیزی که بود؟/شاعری که توسط استالین پاکسازی شد