آخرین اخبار شاهرخ بیانی - اخبار جدید

شاهرخ بیانی

انتقاد تند شاهرخ بیانی از فرهاد مجیدی: اگر ادعای استقلالی بودن داشتی، چرا استعفا دادی؟

انتقاد تند شاهرخ بیانی از فرهاد مجیدی: اگر ادعای استقلالی بودن داشتی، چرا استعفا دادی؟

شاهرخ بیانی: از خدایمان بود پرسپولیس را شش تایی کنیم؛ بیک‌زاده راست می‌گوید، بازیکن استقلال در زمین راه می‌رفت!

شاهرخ بیانی: از خدایمان بود پرسپولیس را شش تایی کنیم؛ بیک‌زاده راست می‌گوید، بازیکن استقلال در زمین راه می‌رفت!

بیانی : با استقلالی قرارداد بستم که همه چیز داشت ؛ مشخص نیست با اموال باشگاه چه کرده اند

بیانی : با استقلالی قرارداد بستم که همه چیز داشت ؛ مشخص نیست با اموال باشگاه چه کرده اند