آخرین اخبار شاهرخ شهرام - اخبار جدید

شاهرخ شهرام

امیر شهرام: می‌توانیم ۵ میلیون قطعه الکترونیک در ماه تولید کنیم

امیر شهرام: می‌توانیم ۵ میلیون قطعه الکترونیک در ماه تولید کنیم