اخبار جدید شاهین فتحی

سه تن کشته و چهار نفر مصدوم در پی حادثه انفجار گاز در منزل مسکونی پاکدشت

سه تن کشته و چهار نفر مصدوم در پی حادثه انفجار گاز در منزل مسکونی پاکدشت